מאגר מידע
חיפוש: חיפוש על ידי 'מורפיקס™'
מאגר המידע בגיאוגרפיה של מטח מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית עזרה
עמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
 
 נמצאו: 43 פריטים בתיקייה זו.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 דפים
ערך לקסיקלי
[0]
וידאו ואנימציה
[0]
 
 
דמוגרפיה (43)

הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מי ומה בכפר סבא בשנות השלושים?
 

מחבר:    מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה

מילות המפתח: מפקד אוכלוסין, כפר סבא (יישוב עירוני), אוכלוסייה

נתונים ממפקד כללי שערך ועד המושבה בשנת 1930. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה תאריך: 2009 שפה: עברית 
הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הריבוי הטבעי – המקור לגידול של אוכלוסיית העולם
 

מחברות:   צביה פיין , מאירה שגב

מילות המפתח: ילודה, אוכלוסייה

על תהליך הריבוי הטבעי באוכלוסיית העולם ועל חישוב הרבוי הטבעי של ישראל בשנת 2005. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2007 שפה: עברית 
הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
שתי עליות והשפעתן על המדינה
 

מחברות:   צביה פיין , מאירה שגב , רחלי לביא

מילות המפתח: הגירה, עלייה וקליטה

הסבר למושגים "עלייה" ו"ירידה", על ממדי ההגירה והמשמעות הערכית שהעניקה החברה הישראלית להגירת תושבים אליה וממנה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2007 שפה: עברית 
הגדרת חשיבות הפריט

מקסם
חלקה של מדינת ישראל בדמוגרפיה של העם היהודי
 

מחבר:   סרג'ו דלה-פרגולה

מילות המפתח: אוכלוסייה

המאמר סוקר את התהליכים הדמוגרפיים והחברתיים בעם היהודי בראייה היסטורית ומעניק מקום חשוב לתפקידה של המדינה בהתפתחות הכוללת. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1998 שפה: עברית 
הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
אזורי מגורים בדרום מזרח תל אביב
אזורי מגורים בדרום מזרח תל אביב
 

מחברים:    מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה , מאירה שגב

מילות המפתח: תל-אביב (יישוב עירוני), שכונות מגורים, שימושי קרקע, אוכלוסייה

על תושבי דרום מזרח תל אביב ושימושי הקרקע באזור. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה תאריך: 2008 שפה: עברית 
הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית צו פיוס
תופעת ה"ירידה" ממדינת ישראל
 

מחבר:    מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מילות המפתח: ציונות, הגירה, ירידה (ישראל)

המאמר עוסק בתופעת ה"ירידה" (הגירה של אזרחים אל מחוץ למדינת ישראל), במגמות של שינוי שחלו בנוגע לתופעה זו, הן בהרכב ובמספר היורדים והן ביחסה של החברה הישראלית כלפי התופעה. המאמר מעלה שאלות בנוגע לעתידה של מגמה זו, ובנוגע להשלכות של התופעה על עתידה של מדינת ישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון,  שפה: עברית 
הגדרת חשיבות הפריט

מקסם
מגמות ותמורות באוכלוסיית ישראל
 

מחבר:   משה סיקרון

מילות המפתח: עליות לארץ-ישראל, ישראל, אוכלוסייה

מאז הקמת המדינה חלו שינויים גדולים במימדים של ישראל, במבנה ובהרכב האוכלוסייה שבה. במאמר נדונים בקצרה 17 שינויים מרכזים ומקורותיהם. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1998 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 43 פריטים בתיקייה זו.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 דפים