מאגר מידע
חיפוש: חיפוש על ידי 'מורפיקס™'
מאגר המידע בגיאוגרפיה של מטח מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית עזרה
עמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה
 
 נמצאו: 37 פריטים בתיקייה זו. קיימים פריטים נוספים בתיקיות המשנה.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 דפים
ערך לקסיקלי
[0]
וידאו ואנימציה
[0]
 
 
אקולוגיה ואיכות הסביבה (37)
איכות האוויר (9)
פסולת ומחזור (38)
ים וחופים (41)
מים ונחלים (49)
פיתוח בר-קיימא (6)
רעש וקרינה (3)
שטחים פתוחים (46)
שימור (8)

הגדרת חשיבות הפריט

פרקטיקה מעשית של צדק סביבתי
 

מחבר:   עמית ברכה

מילות המפתח: ארגוני איכות הסביבה והחיים, זכויות הפרט

המאמר מבקש למפות את השלבים השונים הכרוכים ביישומם של עקרונות של צדק סביבתי, ההולכים ותופסים את מקומם במאבק הכולל למען זכויות האדם בישראל. המאמר בוחן הן את הפן התאורטי והן את הפן המעשי במאבק בדרך ליישומו של צדק סביבתי ומדגיש היבטים רוחביים – שלטוניים, כלכליים, חברתיים, חברתיים, חינוכיים ובריאותיים – אינהרנטיים למושג זה. זאת, בין השאר, באמצעות הצגת "מקרי בוחן" שבהם סייעה עמותת "אדם טבע ודין" למאבקן של קבוצות אוכלוסייה מוחלשות למען איכות חיים נאותה. המאמר מצביע על הפער המטריד שבין שלב ההמשגה והתיאורטיזציה של מושג הצדק הסביבתי לבין יישומו של העיקרון הלכה למעשה. /למידע מלא...


קהל יעד:  תאריך: ינואר, 2008 שפה: עברית 
הגדרת חשיבות הפריט

חברה : כתב עת סוציאליסטי לענייני חברה, כלכלה פוליטיקה ותרבות
צדק סביבתי : צדק חברתי וזכויות אזרח
 

מחברת:   כרמית לובנוב

מילות המפתח: ארגוני איכות הסביבה והחיים, זכויות הפרט, מעורבות ציבורית

מאמר זה מסביר מהי התנועה לצדק סביבתי ומהן מטרותיה. המאמר דן בקשר בין סוגיות של צדק סביבתי לסוגיות רחבות יותר העוסקות בצדק חברתי ובמאבק בגזענות. בנוסף בוחן המאמר את הקשר בין החיים המודרניים והתיעוש לבין הפגיעה בסביבה ובזכויות הסביבתיות של כולנו.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון,  תאריך: מרץ, 2005 שפה: עברית 
הגדרת חשיבות הפריט

אאוריקה : כתב-עת להוראת מדעים וטכנולוגיה
המחיר הסביבתי של ניצול משאבי הטבע על ידי האדם
 

מחברים:   תמר אחירון-פרומקין , רון פרומקין

מילות המפתח: ים המלח, מים, אקולוגיה, אוצרות טבע

משאבי הטבע רבים ומגוונים והם מספקים את כלל הצרכים האנושיים: אנרגייה, מים, קרקע וחומרי גלם. אך כשנעשה שימוש יתר במשאבי הטבע, המשאב מתכלה, ובמהלך השימוש בו נגרמים נזקים ישירים ועקיפים לאדם ולסביבה. המאמר מביא דוגמות אחדות המתייחסות לניצול יתר של משאבי טבע בישראל, ולהשלכות שיש לכך על הסביבה והחברה בישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: מרץ, 2004 שפה: עברית 
הגדרת חשיבות הפריט

מקסם
ההפרטה כמנוף לקידום איכות הסביבה בישראל
 

מחבר:   אדיר שפירא

מילות המפתח: אקולוגיה, הפרטה

בשנים האחרונות ביצע המנהל הסביבתי בישראל קפיצת מדרגה, והמודעות לנושא איכות הסביבה גוברת והולכת, הן בקרב האוכלוסייה והן בקרב מקבלי ההחלטות. נושאים שהוזנחו במשך שנים רבות זוכים עתה לטיפול מואץ: טיפול בפסולת מוצקה, טיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים, טיפול בזיהום אוויר ובחומרים מסוכנים, נמצאים עכשיו על סדר היום הלאומי והמוניציפלי. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 1998 שפה: עברית 
הגדרת חשיבות הפריט

ירוק כחול לבן : ביטאון פורום המשק והכלכלה למען איכות הסביבה
הסקר שהותיר זכרון לא נעים
הסקר שהותיר זכרון לא נעים
 

מחברת:   איריס כהן

מילות המפתח: זיהום סביבתי, תכנון סביבתי

עמותת "אדם, טבע ודין" יזמה סקר מזהמים מקיף באזור זיכרון יעקב, כחלק מפרוייקט ראשון מסוגו בארץ, שנועד לשמש בסיס לתיכנון כולל ובר-קיימא באזור. המימצאים, בכל הנוגע למצב השפכים, זיהום האוויר, מקורות המים והפסולת, רחוקים מלהיות מעודדים. המשך פיתוח של האזור ללא התייחסות מערכתית כוללת להיבטים סביבתיים, עלולה לגרום להרס משאבי הטבע והנוף באזור ולפגיעה באיכות חיי התושבים בו. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: אפריל-מאי, 1999 שפה: עברית 
הגדרת חשיבות הפריט

ירוק כחול לבן : ביטאון פורום המשק והכלכלה למען איכות הסביבה
בית ירוק בערבה
בית ירוק בערבה
 

מחבר:   נועם גרסל

מילות המפתח: צריכת מים, צריכת אנרגיה

בקיבוץ קטורה בונים כעת כמה מבנים על פי כללי "הבניה הירוקה". שיטה זאת מותאמת לתנאי הטבע, משתלבת בסביבה, מתחשבת בנתוני האזור ומנצלת את היתרונות הטבעיים של המקום. בעזרתה ניתן לחסוך באנרגיה בחומרי בניה ואף לצמצם את חומרי הפסולת. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: נובמבר-דצמבר, 1999 שפה: עברית 
הגדרת חשיבות הפריט

אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה
הציבור חייב להבין שאיכות הסביבה היא לא מותרות
 

מחברים:    אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה ,  אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה

מילות המפתח: תנועות אקולוגיות, חינוך סביבתי

מה יקרה לאיכות הסביבה בישראל? האם המצב ישתפר או ידרדר? האם מודעות הציבורית תעלה, או שהעניינים הבטחוניים ימשיכו להעסיק את תושבי ישראל יותר מאשר המים ששותים או האוויר שנושמים? דיון של פעילי אגודת אדם טבע ודין. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 
 
 נמצאו: 37 פריטים בתיקייה זו. קיימים פריטים נוספים בתיקיות המשנה.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 דפים